Onze experts staan voor je klaar!

Je kunt ons bereiken via

Openingstijden

 • Maandag 09.00 - 17.30
 • Dinsdag 09.00 - 17.30
 • Woensdag 09.00 - 17.30
 • Donderdag 09.00 - 17.30
 • Vrijdag 09.00 - 17.30
 • Zaterdag 10.00 - 16.00
 • Zondag Gesloten
Autoverzekering vergelijken
 • icoon
  6 dagen per week bereikbaar
 • icoon
  100% onafhankelijk
 • icoon
  14 dagen bedenktijd

Algemene voorwaarden Mail a friend actie

1. De organisator

1.1. De organisator van deze actie (‘Mail a friend’) is Autoverzekering.nl, Herengracht 440, 1017 BZ Amsterdam, Nederland.

2. Deelnemers

2.1. Ieder woonachtig persoon van 18 jaar of ouder kan deelnemen. Voor deelnemers jonger dan 18 jaar is toestemming van ouder(s) verplicht.

2.2. Door deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met de actievoorwaarden.

3. Deelname

3.1. Alleen wanneer de overstap via de standaard e-mail vanaf de Mail a friend pagina is gegenereerd, is de actie geldig.

3.2. Alleen voor definitieve aanvragen is de actie geldig. De deelnemer begrijpt dat geannuleerde of door de verzekeraar afgekeurde aanvragen niet in aanmerking komen voor vergoeding.

3.3. Aanvragen die vanuit de eigen uitnodigingsmail worden gedaan zijn niet geldig. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van de postcode + huisnummer- combinatie.

3.4. Autoverzekering.nl behoudt zich het recht voor om onvolledig ingevulde of later geannuleerde aanvragen uit te sluiten van deelname aan de actie.

3.5. Autoverzekering.nl is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet overeenkomstig de actievoorwaarden handelen, dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze gedragen.

3.6. Vragen of opmerkingen over deze actie kunnen schriftelijk naar: Mail a friend actie, Herengracht 440, 1017 BZ, Amsterdam of per e-mail naar: klantenservice@autoverzekering.nl. Autoverzekering.nl zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen.

4. Vergoeding

4.1. De vergoeding per aanvraag/overstap is €10.

4.2. De actie is alleen geldig voor aanvragen via het aanvraagformulier in de vergelijker van Autoverzekering.nl. Uitgesloten zijn aanvragen via de website van de aanbieder, waar in de vergelijker naar gelinkt wordt.

4.3. Na een aanvraag of overstap via de uitnodigingsmail duurt het ongeveer 6 tot 8 weken voordat de € 10 vergoeding is overgemaakt.

4.4. Indien om wat voor reden dan ook de aanvraag is geannuleerd of niet doorgegaan, ontvangen de zender en de overstapper geen vergoeding.

4.5. Autoverzekering.nl accepteert geen verantwoordelijkheid voor onjuist geadresseerde, vertraagde of zoekgeraakte betalingen.

5. Wijzigingen en aanvullende informatie

5.1. Autoverzekering.nl behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden ten allen tijde zonder kennisgeving te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden de Mail a friend actie te staken, zonder dat Autoverzekering.nl daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging van de Mail a friend actie en/of de actievoorwaarden dan wel staking van de Mail a friend actie maakt Autoverzekering.nl bekend op de website.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Autoverzekering.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit/of samenhangt met (deelname aan) de Mail a friend actie.

6.2. Autoverzekering.nl is niet aansprakelijk voor niet-naleving van de Mail a friend actie als dit wordt veroorzaakt door omstandigheden zoals overmacht. Dergelijke omstandigheden hebben betrekking op, maar zijn niet beperkt tot; extreme weersomstandigheden, overstroming, brand, aardbeving, oorlog, rellen, arbeidsconflicten, terrorisme, overmacht of gebeurtenissen die, zonder schuld van een van beide partijen, tot gevolg hebben dat de Mail a friend actie niet of op onbevredigende wijze kan worden uitgevoerd.

6.3. Autoverzekering.nl is niet aansprakelijk voor gevolgen van wijzigingen in de actievoorwaarden, gemaakt conform hierboven genoemd artikel 5.

6.4. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Autoverzekering.nl gelden eveneens voor door Autoverzekering.nl ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden.

7. Privacy statement

7.1. Autoverzekering.nl heeft aandacht voor privacy. De persoonsgegevens die je verstrekt, gebruikt Autoverzekering.nl uitsluitend voor het versturen van de uitnodigingsmail en de administratie van de Mail a friend actie. Deelnemers gaan met het meedoen aan de actie akkoord met het privacybeleid van Autoverzekering.nl.

8.Toepasselijk recht

Op de Mail a friend actie, de algemene actievoorwaarden en alle met de Mail a friend actie verband houdende geschillen is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die eventueel voortvloeien uit de Mail a friend actie of de actievoorwaarden worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.

9. Disclaimer

Autoverzekering.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele heffing van de inkomstenbelasting op de € 10 cashback.