Onze experts staan voor je klaar!

Je kunt ons bereiken via

Openingstijden

  • Maandag 09.00 - 17.30
  • Dinsdag 09.00 - 17.30
  • Woensdag 09.00 - 17.30
  • Donderdag 09.00 - 17.30
  • Vrijdag 09.00 - 17.30
  • Zaterdag 10.00 - 16.00
  • Zondag Gesloten
Autoverzekering vergelijken

Voor het eerst in 40 jaar stijging aantal verkeersdoden

22 april 2016

featured image

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) blijkt dat het aantal dodelijke verkeersslachtoffers het afgelopen jaar fors is gestegen. In 2015 kwamen er 621 mensen om het leven in het verkeer. Dit zijn er 51 meer dan in 2014, want toen vielen er 570 dodelijke verkeersslachtoffers.

ambulance-970037_960_720

Trendbreuk

Deze plotselinge stijging is opvallend, want de afgelopen jaren nam het aantal dodelijke verkeersslachtoffers ieder jaar gestaag af. In 1972 kwamen de meeste mensen om bij een verkeersongeval, maar liefst 3264. Daarna zette een dalende trend in.

Vanwege ingevoerde overheidsmaatregelen zoals gordel- en helmplicht en het invoeren van alcoholcontroles, nam het aantal doden de afgelopen 40 jaar ieder jaar af. Verschillende maatregelen van autofabrikanten zoals airbags en kooiconstructies droegen ook bij aan deze daling. In 2013 en 2014 vielen er in beide jaren 570 verkeersdoden, maar dit aantal is in 2015 voor het eerst in 40 jaar fors gestegen.

Automobilisten

Het aantal mannelijke verkeersslachtoffers is met 74 procent veel hoger dan het aantal vrouwen dat omkwam in het verkeer (26 procent). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat mannen meer kilometers afleggen dan vrouwen. Mannen rijden dagelijks gemiddeld 21 kilometer in een auto, tegenover de 10,5 kilometer die vrouwen gemiddeld per dag afleggen.

In de leeftijdscategorie tot 29 jaar is het aantal verkeersdoden nauwelijks toegenomen. Daarentegen komen er nog altijd relatief veel 65-plussers om in het verkeer. Dit geldt met name voor ouderen op de fiets: 63 procent van de verkeersdoden op de fiets was 65-plusser.

Het aantal 80-plussers ,die verongelukken in het verkeer, neemt ook toe. In 2014 kwamen er 38 mensen uit die leeftijdsgroep om. Vorig jaar waren dat er 51.

Vervoersmiddel

Hoewel het aantal dodelijke slachtoffers in een personenauto de afgelopen jaren gestaag afnam, was hier in 2015 echter weer een stijging te zien van bijna 20%. Er zijn geen grote verschillen merkbaar tussen de diverse leeftijdscategorieën.

De personenauto is nummer één vervoersmiddel waarmee dodelijke verkeersongelukken veroorzaakt worden, opgevolgd door de fiets. Het vervoersmiddel waar de minste verkeersdoden mee vielen is de scootmobiel, maar desondanks is het aantal dodelijke slachtoffers van een scootmobiel in 2015 wel gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Hiervan waren alle slachtoffers 60-plussers.

Gemeentelijke en provinciale wegen

51 procent van de dodelijke verkeersongelukken gebeurden op de gemeentelijke en provinciale wegen. Het ging hier om wegen waar een snelheidslimiet van 50 of 80 km per uur geldt. Daarnaast is sprake van een stijging van het aantal verkeersdoden op de rijkswegen.

Meeste slachtoffers Noord-Brabant

In Noord-Brabant vielen de meeste dodelijke verkeersslachtoffers. In 2014 waren dit 100 mensen, maar in 2015 was dit aantal gestegen naar 117. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat Noord-Brabant het meest uitgebreide wegennet heeft van alle provincies van Nederland. Dit wegennet is in totaal namelijk bijna 23.000 kilometer lang.  

In Groningen nam het aantal verkeersdoden relatief het sterkst toe. Zeeland en Overijssel waren de enige provincies waar minder dodelijke verkeersslachtoffers vielen.

Minister van Infrastructuur en Milieu

Minister Schultz van Haegen:  “De afgelopen vijftien jaar is het aantal verkeersdoden in Nederland bijna gehalveerd. Na het dalende aantal verkeersdoden van de afgelopen jaren is in 2015 het aantal helaas gestegen. Samen met lokale overheden en maatschappelijke partners blijf ik mij onverminderd inzetten om de doelstelling van maximaal 500 doden in 2020 te halen.”

Een verklaring voor de stijging van het aantal verkeersdoden is (nog) niet bekend.

;